Rapport ID: 909
Datum: 2011-04-19
Fiskare: Kaparn och Rob
Plats: Vättern
Fiskesätt: Jerk, spinn, mete
Väder: sol, vindstilla
Lufttemperatur: +16
Vattentemperatur: 7.0 - 10.0
Fångst:

Kaparn: -

Rob: 3 gäddor. 8.9 kg i topp

Kommentarer:
Kaparn kommenterar:
Vättern är vårt lands näst största sjö. Det är en mycket speciell sjö och att få komma hit och sportfiska är en upplevelse. Artrikedomen är enorm, naturen är fantastisk, vattnet måste upplevas för att kunna förstås, men framför allt är det människorna som man träffar här som är något helt unikt. Dessa öppna, ärliga och trevliga människor får stå som en motpol mot hur många (men inte alla) människor här hemma uppför sig. Den trångsynthet och egoism som präglar flera av mina hemmavatten verkar inte finnas vid Vättern.
Jag vet inte vad det beror på men en tanke är:
Här hemma är vattnen små och alltid är det någon del av sjön som tillhör en ”småpåve” och tankesättet hos många blir smått.
Vättern är en stor sjö, fisket är fritt och människorna är, liksom sjön, stora i sinnet och i hur de tänker. Sjösättningsramperna är öppna för alla och den småaktighet som mina hemmavatten präglas av saknas helt här nere.
De som förstörde rampen vid Sundsbron borde ta sig en funderare. Det finns faktiskt ett helt annat sätt att lösa saker än att göra som ni har gjort.

Jag blir i vilket fall som helst glad varje gång jag varit här nere och får många tankar om hur det borde vara vid alla sjöar i Sverige.

Fisket denna dag är svårt, det är sol och vindstilla i 10 timmar bortsett från 20 minuter på eftermiddagen. Under dessa 20 minuter har Rob fyra hugg och sätter tre med en fisk på 8.9 kilo i topp medan undertecknad sitter och gräver bland beten. I övrigt har vi inga kontakter med fisk denna dag. Men vad gör det när man får fiska på detta fantastiska vatten omgiven av dessa fantastiska människor...
100% C&R idag med…
Kaparn